Prihlášení informačního systému
Výsledky mají informativní charakter. Originál zprávy je zaslán ošetřujícímu lékaři.